ÖLOF Elit-träning (2015-03-04)
Kategori: Träning
Karta/område: Askersund
Arrangör: ÖLOF Elit
Land: Sverige
Distans: Natt
Sträcka: 3.86 km
Tid: 37:37
Terrängbeskrivning: Grönt, brötigt, stenigt, brant, kuperat och allmänt ogästvänligt. Sveaskog har härjat vilt i området och lämnat efter sig ett plockepinn utan dess like. Eländet genomkorsas av ett antal, flera meter breda, bottenlösa diken. Dessa diken kan endast passeras söderifrån vid passage norrifrån och norrifrån vid passage söderifrån. Fullkomligt logiskt.
Karta: Det står att kartan är från 2010, men låt dig inte luras. Kartan är ritad 2001 och endast sporadisk revidering har skett 2010. Observera att denna revidering ej berör aktuella banstråk.
Visa kommentarer (0)
 
ÖLOF Elit-träning (2015-03-04)